PUBLI- BAIXQuè és Publi-Baix?

Publi-Baix pretén ser un mitjà de comunicació social en el qual es conjuguin Comerç i Societat en la nostra comarca.

Des de Publi-Baix intentarem acostar la botiga de tota la vida als seus potencials clients: els ciutadans.

Els articles que puguin inserir-se en Publi-Baix únicament representaran als editors dels mateixos. La línia editorial d'aquest mitjà serà únicament la llibertat d'expressió.

Com responsable de Publi-Baix agraeixo l'interès per visitar les nostres paginas i als clients que confinin en nosaltres a l'inserir la seva publicitat.

Per tots ells ¡¡¡Moltes Gràcies!!!

Desiderio Hernánded i Benito

0 comentarios:

Publicar un comentario

top